U bent hier

Actualiteit

donderdag 30 oktober 2014, 14:15

Welzijn op het werk in de houtindustrie : OIRA: een instrument op risico's te meten

OIRA staat op het internet. Het is een gebruiksvriendelijk computerprogramma dat het mogelijk maakt op een eenvoudige manier het welzijnsbeleid in de onderneming te beoordelen, risico's te evalueren, en aan te pakken. Het werd ontwikkeld door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Waso), in samenwerking met de sociale partners. Laten we even bekijken hoe vakbondsmilitanten en CPBW-leden hiermee aan de slag kunnen om de veiligheid en het welzijn van alle werknemers in de sector te analyseren en te verbeteren.

In 2010 organiseerde FOD Waso een inspectiecampagne in de houtsectoren. Inspecteurs van de diensten toezicht op het werk hadden aandacht voor heel specifieke thema's zoals het gebruik van machines, brand en explosiegevaar, of blootstelling aan houtstof.

Gevaren juist inschatten

Uit deze inspectieronde bleek duidelijk dat goede en concrete risicoanalyses ontbraken. Dergelijke analyses moeten de werkgever in staat stellen een inschatting te maken van de gevaren en risico's in zijn onderneming. Dat verplicht hem er dan ook toe beschermende maatregelen te nemen. En dat geldt voor alle ondernemingen, ook wanneer die maar weinig werknemers tellen. Want overal kunnen zich grote risico's voordoen.

Zo kwam OIRA tot stand. De afkorting staat voor 'Online Interactieve Risicoanalyse'.

Hoe werkt OIRA?

OIRA bestaat uit een aantal modules die elk een ander thema behandelen: machineveiligheid, houtstof, gevaarlijke producten, lichamelijke belasting, lawaai, trillingen, organisatie van preventie, psychosociale risico's. Elk thema wordt speciaal aangepast aan de houtsectoren, met foto's, links, verwijzingen naar de reglementering en concrete aanbevelingen. Al die thema's moeten trouwens niet tegelijkertijd worden behandeld.

Elke module bestaat uit vier stappen. Eerst is er de Identificatie, waarbij de situatie in een bedrijf wordt beoordeeld. Dan is er een evaluatie van de vastgestelde risico's. Daarop volgt de actie, met concrete oplossingen om de situatie te verbeteren. En ten slotte is het rapport waarin een plan wordt gemaakt met de oplossingen voor het bedrijf.

OIRA wijst ook op de rol van de preventiediensten en van de overlegorganen. Want inderdaad, vanuit het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk kunnen de werknemersvertegenwoordigers alle informatie over de risicoanalyse krijgen en mee aanbevelingen doen bij de keuze van preventie- en beschermingsmiddelen.

Toch ook nog even melden dat niet alleen de houtsectoren een dergelijk programma kunnen ontwikkelen. OIRA kadert in een Europees project dat ondersteund wordt door de FOD WASO.

Meer informatie over OIRA

Klik hier om toegang te krijgen tot de Belgische evaluatie-instrumenten