U bent hier

Actualiteit

woensdag 19 oktober 2016, 12:15

Wie economisch werkloos wordt krijgt niet altijd meer een uitkering

De regering blijft fors besparen op de werkloosheidsuitkeringen en verstrengt nu ook het recht op uitkeringen voor wie tijdelijk werkloos wordt om economische redenen. Wie beroep wil doen op zo’n uitkering moet vanaf nu voldoen aan een aantal voorwaarden. De maatregel zal vooral jongeren treffen.

Word je tijdelijk werkloos om economische redenen? Dan moet je sinds 1 oktober 2016 voldoen aan één van de volgende voorwaarden om recht te hebben op een uitkering:

  • Afhankelijk van je leeftijd, binnen een bepaalde referteperiode, een bepaald aantal arbeidsdagen in loondienst kunnen bewijzen. Zie tabel RVA.
  • Voldoen aan de voorwaarden om recht te hebben op inschakelingsuitkeringen (onder meer één jaar afgestudeerd zijn)
  • tijdens de 3 jaren die de uitkeringsaanvraag voorafgingen reeds een uitkering hebben genoten in het kader van volledige of tijdelijke werkloosheid of een inschakelingsuitkering hebben genoten

Die voorwaarden lopen dus parallel met de voorwaarden voor gewone werkloosheidsuitkering. Met andere woorden, enkel wie recht heeft op een gewone werkloosheidsuitkering, heeft ook recht op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

Wie wordt getroffen?

De maatregel zal vooral jongeren treffen of mensen die na een periode van inactiviteit terug aan de slag gaan. Enkele voorbeelden:

  • Jef is pas afgestudeerd. Na een maand kan hij al aan de slag bij een bedrijf in de streek. Na een half jaar wordt hij tijdelijk werkloos om economische redenen. Hij komt op dat moment nog niet in aanmerking voor een inschakelingsuitkering en voldoet ook niet aan de andere twee voorwaarden.
  • Ines, 32 jaar, bleef een aantal jaren thuis om voor de kinderen te zorgen maar gaat nu opnieuw aan de slag. Na 8 maanden wordt ze tijdelijk werkloos wegens economische redenen. Ze kan nog niet voldoende arbeidsdagen in loondienst bewijzen en krijgt tijdens de periode van economische werkloosheid geen uitkering.

Wie zich in deze situaties bevindt kan dus maandenlang op een zeer beperkt inkomen terugvallen!

Overgangsmaatregel

Voor bepaalde categorieën van werknemers werd nog een overgangsmaatregel voorzien:

  • wie in de loop van de 3 jaar voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag reeds uitkeringen inzake tijdelijke werkloosheid kreeg bij zijn werkgever is vrijgesteld van een wachttijd, indien hij op 30/09/16 al in dienst was bij deze werkgever
  • Leerlingen die een alternerende opleiding volgen hebben onmiddellijk recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

Tot slot: het betreft enkel economische werkloosheid, wie tijdelijk werkloos is wegens slecht weer, technische stoornis, overmacht omwille van medische redenen, collectieve sluiting inzake jaarlijkse vakantie of inhaalrust, staking of lock-out, of als beschermd werknemer, moet niet voldoen aan deze voorwaarden.

Meer details vind je op de website van de RVA.