Anders en beter

Eerlijke belastingen

Eerlijke belastingen

Het is crisis voor iedereen. Voor iedereen… behalve voor het groot kapitaal. Luxleaks, Panama Papers, … Het ene schandaal na het andere. Maar verandert er iets? Nee, deze regering doet alsof haar neus bloedt. En ondertussen worden wij, gewone burgers, uitgewrongen als citroenen. De staatskas loopt leeg en de sociale zekerheid gaat er aan.

Anders en beter.

Deze rechtse regering doet niets meer dan wat pseudo-maatregelen nemen. Doekjes voor het bloeden die zo goed als geen inkomsten opleveren en die grote vermogens en multinationals ongemoeid laten.

Het kan !

Er moet een eerlijk belastingsysteem komen, waarbij àlle inkomens op dezelfde manier bijdragen en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

  • Omdat eerlijke belastingen voldoende middelen moeten opleveren om alles wat we samen doen te bekostigen: ons onderwijs, onze gezondheidszorg, onze cultuur, onze infrastructuur, onze veiligheid.
  • Omdat eerlijke belastingen ons middelen bezorgen om te investeren in een duurzame economie, in innovatie, in nieuwe jobs.
  • Omdat eerlijke belastingen zorgen voor een rechtmatige herverdeling van de rijkdom. Met eerlijke belastingen kunnen we wel degelijk onze sociale zekerheid in stand houden. Een kwestie van elementaire solidariteit.
Jobs

Jobs

600.000 werkzoekenden in België… De oplossing volgens Minister van Werk, Kris Peeters: de arbeidsmarkt moderniseren. Maar sinds wanneer is modern een synoniem voor flexibiliteit ? Waarom is er in een ‘moderne’ arbeidsmarkt geen plaats voor kwaliteitsvolle jobs en geen aandacht voor het privéleven?

Anders en beter.

Niet de halfslachtige, slecht betaalde flexijobs waar de rechtse regering mee pronkt. Goede jobs moeten er komen, duurzaam werk met vaste contracten.

Het kan.

Met de opbrengsten van eerlijke belastingen moet de overheid investeren in zorg, onderwijs, bouwwerken en mobiliteit. Zo creëer je echte jobs. Maar we moeten ook ambitieuzer zijn en werken aan een collectieve arbeidsduurvermindering.

  • Omdat die jobs voor zekerheid zorgen, een verzekerd inkomen, een toekomstperspectief.
  • Omdat die jobs volwaardige sociale rechten geven, bescherming bij werkloosheid of ziekte, pensioenrechten.
  • Omdat duurzame jobs de beste motor zijn voor de economie.
Koopkracht

Koopkracht

Sinds de regering Michel aan de macht is gaat onze koopkracht erop achteruit. Indexsprong, loonstop, verhoging van de btw, … en denk niet dat de taxshift dit goedmaakt.

Anders en beter.

Meer koopkracht is de weg uit de crisis. Als we meer inkomen hebben, kunnen we ook meer uitgeven. En via die uitgaven zorgen we dat de productie wordt aangezwengeld. En zo creëer je nieuwe jobs.

Maar meer koopkracht, een beter inkomen, is ook een kwestie van rechtvaardigheid. We mogen niet accepteren dat een hele grote groep mensen moet werken voor een loontje waar je niet of nauwelijks mee rond komt. En toch is dat een realiteit, voor tal van sectoren en beroepen die economisch zwak staan, en al zeker voor de vele halfslachtige flexijobs die de regering uit haar neoliberale hoed tovert.

Het kan !

De minimumlonen moeten omhoog. Voor iedereen, in alle sectoren. Om fatsoenlijk te kunnen leven is een uurloon van 14 euro nodig. De koopkracht versterken begint daarmee.

  • Omdat koopkracht ons rechtmatig deel van de economische vooruitgang is.
  • Omdat koopkracht beschermt tegen prijsstijgingen en verhindert dat mensen in de armoede verzeilen.
  • Omdat koopkracht onze bestedingen in stand houdt en dat is absoluut noodzakelijk om de economie te doen draaien.