U bent hier

Nieuw re-integratiebeleid voor langdurig zieken

De regering heeft een nieuw re-integratiebeleid voor arbeidsongeschikte werknemers goedgekeurd. Op die manier wil minister De Block besparen in de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen.

Hoe ziet de nieuwe procedure er uit?

We vroegen het aan Hanne Sanders en Philippe Vigneron, medewerkers van de studiedienst van de Algemene Centrale – ABVV, gespecialiseerd in welzijn en preventie.

Wie beschouwt men als langdurig zieke? 

Hanne: De nieuwe procedure is van toepassing op werknemers die al twee maanden thuis zijn wegens ziekte. De regeling is niet van toepassing op werknemers die het slachtoffer waren van een arbeidsongeval of een erkende beroepsziekte hebben.

Wie zet de procedure tot re-integratie in gang?

Philippe: Na twee maanden zal de mutualiteit je een vragenlijst opsturen. Op basis van die vragenlijst zal de mutualiteit beslissen of je in aanmerking komt voor re-integratie. Na 4 maanden ziekte kan ook de werkgever een traject opstarten.

Hanne: Wil je als zieke werknemer zelf terug aan de slag (eventueel in een aangepaste job)? Dan heb je ook het recht om zelf de re-integratie aan te vragen.  

Wat gebeurt er eens de procedure in gang gezet is?

Philippe: De zieke werknemer zal uitgenodigd worden bij de arbeidsgeneesheer voor een gesprek en een medisch onderzoek. De arbeidsgeneesheer zal daarbij in de eerste plaats nagaan er tijdelijk of definitief aangepast werk voor jou mogelijk is.

Aangepast werk, wat bedoelt men daar mee?

Hanne: Aangepast werk wil zeggen dat er wijzigingen worden aangebracht aan je huidige functie ( deeltijds werken, wijziging van de taken, …) of  dat je een andere job binnen het bedrijf uitoefent die wel nog haalbaar is.

Philippe: Bijvoorbeeld een bouwvakker met een kapotte rug die niet langer op de werf werkt maar als planner. Alleen vrezen we dat in de realiteit weinig werkgevers bereid zullen zijn om daar over na te denken.

Welke rol is weggelegd voor de werkgever?

Hanne: De werkgever is degene die zal beslissen of aangepast werk mogelijk is. Hij moet daarvoor een re-integratieplan opstellen. Maar hij kan dit ook weigeren omdat hij vindt dat aangepast werk onmogelijk is. De werkgever speelt dus een erg belangrijke rol in deze procedure.

Heeft de werknemer zelf nog iets te zeggen?

Philippe: Als het traject wordt opgestart door de mutualiteit of de werkgever dan is de werknemer verplicht hier aan mee te werken. Er zijn een aantal beroepsprocedures voorzien als je het niet eens bent met de beslissingen die genomen worden.

Heb je nog een laatste tip voor werknemers die te maken krijgen met deze nieuwe procedure?

Hanne: De procedure is erg ingewikkeld. Ik raad iedereen dus aan om zich te laten bijstaan door zijn vakbond. Dat is je recht.

 

Op een studiedag over de nieuwe regelgeving voor langdurig zieken waren 500 delegees van de Algemene Centrale - ABVV aanwezig. Met die nieuwe regelgeving wil minister De Block zieke werknemers sneller terug aan het werk krijgen. Daarvoor werd een re-integratieprocedure ontwikkeld. Heeft de minister het goed voor met de zieke werknemers of is dit gewoon een platte besparing? 

Beter voorkomen dan genezen

Voor de Algemene Centrale – ABVV is de nieuwe regelgeving een gemiste kans. Uiteraard hebben we liever dat werknemers gezond zijn in plaats van ziek. Maar de beste manier om dat te doen is voorkomen in plaats van genezen. We vinden het jammer dat minister De Block jacht maakt op zieke werknemers in plaats van preventieve maatregelen te nemen. Maatregelen die zorgen voor werkbaar werk, zodat werknemers niet ziek worden.

Een re-integratiebeleid kan voor ons enkel als het op vrijwillige basis gebeurt. Met andere woorden, als het initiatief om terug aan het werk te gaan bij de zieke werknemer zelf ligt. Dat is niet zo in de nieuwe procedure. We vrezen dus dat de minister vooral wil besparen. Zodat de ziekte-uitkering zo snel mogelijk kan stopgezet worden, in plaats van te zorgen voor het welzijn van de werknemer.

Wat zeggen de specialisten?

Tijdens de studiedag lieten we een adviserend geneesheer van de mutualiteit, een huisarts, een arbeidsgeneesheer en een inspecteur welzijn aan het woord.

Zij waren het er allemaal over eens dat re-integratie op zich niets nieuws is. Er bestaan vandaag al verschillende mogelijkheden om zieke werknemers terug aan het werk te helpen, eventueel met aangepast werk. De nieuwe procedure zorgt enkel voor strakkere regels en maakt het vooral verplicht.

Volgens de specialisten is er een belangrijke rol weggelegd voor de werkgever. Staat die open om echt na te denken en mee te werken aan de re-integratie van zieke werknemers, dan kan de nieuwe regelgeving een meerwaarde zijn voor zieke werknemers. Maar vandaag zijn werkgevers vooral bezig met productiviteit en flexibiliteit en in die logica passen zelden zieke werknemers.

Je vakbond aan je zijde

Elke werknemer die te maken krijgt met een re-integratieprocedure kan beroep doen op zijn vakbond. Je kan je laten bijstaan door een delegee en je vakbond kan je helpen bij het aantekenen van een beroepsprocedure als je het niet eens bent met de genomen beslissingen.

Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor onze delegees in de ondernemingen. De werkgever is verplicht om met hen te overleggen over het re-integratiebeleid. Daarbij zullen onze delegees er over waken dat er goede procedures ontwikkeld worden zodat de werkgever niet willekeurig kan beslissen over re-integratie. 

Meer vloek dan zegen

De nieuwe regelgeving lijkt eerder een vloek dan een zegen te worden. Re-integratie van zieke werknemers is niet nieuw en werkt vandaag al goed in de praktijk. De nieuwe regels voegen vooral een verplichting en strakkere regels toe voor de werknemer, die moet blijven rekenen op de goodwill van de werkgever. Een minister die het echt goed meent zet in op preventie in plaats van verplichte re-integratie. 

Actualiteit · Gepubliceerd op 15 november 2018, 10:45

De Algemene Centrale blijft heel wat vragen krijgen rond de re-integratieprocedure. We merken dat werkgevers die vooral gebruiken om zieke werknemers zo snel mogelijk te ontslaan. Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 24 mei 2018, 15:15

De regering wil zo veel mogelijk zieke werknemers terug aan het werk krijgen. Maar de sanctieprocedures bieden werkgevers ook een mogelijkheid om zieke werknemers te ontslaan voor een peulschil. Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 28 maart 2018, 15:00

De nieuwe re-integratiewetgeving voor langdurig zieken helpt mensen niet aan het werk, maar leidt vaak tot ontslag. Dat bleek tijdens een studiedag van de Algemene Centrale en Weerwerk. Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 5 maart 2018, 15:45

Minister van Volksgezondheid Maggy De Block is tevreden. Het aantal langdurig zieke werknemers lag eind 2017 een stuk lager lag dan verwacht. Maar deze mensen zijn niet genezen! Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 31 oktober 2017, 11:15

In september lanceerden we een online enquête over het re-integratiebeleid. 220 werknemers reageerden en bezorgden ons belangrijke informatie en getuigenissen. Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 19 september 2017, 10:00

De regering heeft een aantal maatregelen genomen om zieken vlugger terug aan de slag te krijgen. Maar werken deze maatregelen in de praktijk? Vul hier onze enquête in. Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 28 april 2017, 9:15

De Algemene Centrale – ABVV organiseerde een online-enquête over de arbeidsomstandigheden in de  dienstencheques en schoonmaak. Lees verder

Persberichten · Gepubliceerd op 27 april 2017, 11:15

Uit de eerste cijfers blijkt dat de re-integratieprocedure werkgevers vooral de kans geeft om zich kosteloos te ontdoen van zieke werknemers. In 72% van de gevallen wordt de werknemer definitief... Lees verder

Persberichten · Gepubliceerd op 16 maart 2017, 10:30

Persmededeling 16 maart 2017 Lees verder

Actualiteit · Gepubliceerd op 2 februari 2017, 7:45

De regering heeft een nieuw re-integratiebeleid voor arbeidsongeschikte werknemers goedgekeurd. Op die manier wil minister De Block besparen in de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. Lees verder

Pagina's

 • Leidraad 're-integratie' voor behandelend artsen

  Download (603.07 KB)
 • Traject als je een contract hebt

  Download (222.12 KB)
 • Traject als je geen contract hebt

  Download (216.76 KB)
 • Re-integratieprocedure langdurig zieken: vragen en antwoorden

  Download (1.02 MB)