U bent hier

Hospitalistie

In het geval de werknemer verder dan 20 km van de onderneming woont, kan hij de arts en het ziekenhuis waar hij voor het eerst wordt behandeld zelf kiezen.

In het geval de werknemer minder dan 20km van de onderneming woont, zijn er twee mogelijkheden:

1. Keuze van arts en ziekenhuis is opgelegd door de onderneming, indien:

  • De werkgever een ziekenhuisinstelling heeft aangeduid.
  • Hij bovendien minstens drie artsen heeft aangeduid tot wie het slachtoffer zich kan richten.
  • De namen van de artsen en de ziekenhuisinstelling opgenomen zijn in het arbeidsreglement waarvan elke werknemer een exemplaar heeft ontvangen bij indiensttreding.

In dit geval mag het slachtoffer toch ook nog zelf bijkomende een arts aanduiden waarin hij vertrouwen heeft en die de behandeling opvolgt die hij krijgt. De verzekering betaalt 90% van zijn honoraria en het slachtoffer betaalt de resterende 10%.

2. Keuze van arts en ziekenhuis door het slachtoffer blijft mogelijk indien:

  • De werkgever geen ziekenhuisinstelling heeft aangeduid.
  • Het arbeidsreglement van de onderneming hierover niets bepaalt.

In dit geval kan de verzekering op eigen kosten een arts sturen van haar keuze die op de behandeling toeziet.