Anciënniteitsverlof

Indien je een aantal jaren in dienst bent in het bedrijf of de sector heb je recht op 1 of meerdere extra vakantiedagen.

Dankzij het syndicaal werk zijn we erin geslaagd 1 dag anciënniteitsverlof na 20 jaar dienst te verkrijgen voor de werknemers die hier nog geen recht op hadden.

Overzicht van de verschillende subsectoren

Leerlooierijen (128.01)

1 dag vanaf 7 jaar in de sector

Schoeiselindustrie (128.02)

1 dag vanaf 20 jaar in de sector

Marokijnwerk (128.03)
  • 1 dag vanaf 15 jaar in het bedrijf
  • 2 dagen vanaf 20 jaar in het bedrijf
  • 1 dag vanaf 20 jaar in de sector
Zadelmakerijen

1 dag vanaf 20 jaar in de sector