PC 214 - Eisenbundel 2019-2020 - Pamflet

Het startschot van de onderhandelingen voor de sectorale CAO 2019-2020 werd gegeven in de Textielindustrie Bedienden (PC 214)

In dit pamflet vinden jullie de krachlijnen gemeenschappelijke eisenbundel